เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียด คลิก https://goo.gl/j8CMei

S 5041111966561

t60

 
 
 

S 5041111966561

18925601124

1