โครงการขับขี่ปลอดภัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8371

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 2087

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 3881

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

IMG 5395

โครงการธรรมะ น่ารู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

IMG 0679