โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4

IMG 8000

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 9169

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2561 "โตไปไม่โกง นะครับ"

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

40395485 1876832239075212 2864332651983011840 n

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและลานจอดรถศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสท์เกต

IMG 7441

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

332766