ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการเสาธงหินแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการเสาธงหินแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และหมู่ที่ 7 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสายตาผิดปกติ ณ.โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน หมู่ที่ 7

IMG 3156

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ

- ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5,6 และ หมู่ที่ 8

นวันอาทิตย์ ที่ 30 มิ.ย 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลฯ

IMG 8779

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ .2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ .2562

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ผนำชมชนทองถน ๑๙๐๖๒๗ 0033

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินสวยใส ไร้มลพิษ คืนชีวิตสู่สังคม ประจำปี 2562

โครงการเสาธงหินสวยใส ไร้มลพิษ คืนชีวิตสู่สังคม ประจำปี 2562

ตามนโยบายการบริหารงานของนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

ด้านเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้

พร้อมแจกถังดักไขมันให้แก่พี่น้องชาวเสาธงหิน

สำหรับพี่น้องชาวเสาธงหินที่สนใจ นำถังดักไขมันไปติดตั้งที่บ้าน

สามารถติดต่อขอรับฟรีได้ที่กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามวันและเวลาราชการ

62068134 2282490985176000 2967968039582040064 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

61036706 2275284169230015 1168679073895940096 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร กิจกรรม " การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการเขียนโครงการต่างๆ "

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

กิจกรรม " การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการเขียนโครงการต่างๆ "

พฒนาบคลากร ๑๙๐๖๒๘ 0072

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ

ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8

ในวันอาทิตย์ ที่ 23 มิ.ย 62 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลฯ

IMG 7442

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

การประชุมประชาคมตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยมี นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย น.ส.คัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ รวมไปถึงภาคประชาชน มาเข้าร่วมการประชุมพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3

61222292 2278919525533146 743571603303956480 o

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครงานทะเบียนประจำชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครงานทะเบียนประจำชุมชน

ณ. ห้องประชุมสภา ชั้น 3

60724462 2268707383221027 2846880408858001408 o

อ่านเพิ่มเติม...