ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปี 2563

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเป็นการบริการเชิงรุกที่เทศบาลตำบลเสาธงหินได้กระทำอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1, 2 ,3, 4 และหมู่ 6 (หมู่บ้านจิตต์กาญจน์) เพื่อให้ขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Cr.ภาพกองวิชาการและแผนงาน

IMG 9827

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

นายนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ให้ขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พร้อมร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

IMG 950644

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว(มวยไทย)

โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว(มวยไทย)

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น ๓

อาคารศูนย์ชุมชน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

72480648 2566532276771868 4372201021414309888 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหินมอบของช่วยเหลือ แก่บ้านเลขที่ 47/ก ม.รัตนา ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

มอบของช่วยเหลือ แก่บ้านเลขที่ 47/ก ม.รัตนา ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่

ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

โดยได้รับ กระเบื้องลอนคู่ 50 แผ่น ยิปซั่ม ไม้ น็อตและตะปู

พื่อให้เป็นการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบริเวณตัวบ้าน

ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น

70789277 2493908900700873 5559536020199833600 o

อ่านเพิ่มเติม...

ครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวแทนประชาคม ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวแทนประชาคม

ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการอบรมใหความรกบตวแทนประชาคม1396 ๑ 7

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม "ตะกร้าสานเดคูพาจ"

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

ณ ห้องอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 874044

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

เรื่อง พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒

ได้ในวันพุธ ที่ 23 ต.ค 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.30 น.

ณ.ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8263

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหินมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

มอบของช่วยเหลือแก่ นายไพศาล แดงเสม อยู่บ้านเลขที่ 36/4 ม.แก้วถาวร

หมู่.4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่

ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อวันก่อน

โดยได้รับ กระเบื้องลอนคู่ 50 แผ่น ยิปซั่ม ไม้ น็อตและตะปู

เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบริเวณตัวบ้าน

ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น

70660211 2486624528095977 8039986531080863744 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายใต้ชื่อกิจกรรม โรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 3

พธปดโครงการโรงเรยนดอกลำดวนบาน11962 ๑๙๐๙ 3

อ่านเพิ่มเติม...