โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม

" เสาธงหิน สู่เมืองเศรษฐกิจ ชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ " 

IMG 9037