วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ รร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

IMG 5519