พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

IMG 9856