โครงการจังหวัดสะอาดถนนสะอาด

โครงการจังหวัดสะอาดถนนสะอาด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเสาธงหิน @ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

IMG 3948