โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2561

โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

30226587 1682894405135664 1625790793941778432 n