นางสาวจำลองลักษณ์ พิสิษฐบรรณกร ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560

นางสาวจำลองลักษณ์ พิสิษฐบรรณกร ได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560

เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 

พร้อมได้รับประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

21151559 10203824212441433 1266717262850021919 n