โครงการธรรมะ น่ารู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

โครงการธรรมะ น่ารู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

IMG 0679