พิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 3881