โครงการขับขี่ปลอดภัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

โครงการขับขี่ปลอดภัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8371