โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561

" ออเจ้าแก้มใส สุขภาพดีสมวัย "

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

38637507 1838091336282636 6156799072939278336 n