โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

"เปิดความคิด พิชิตโลกร้อน ด้วยวิทยาสตร์"

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

37561314 1852113288213774 5166979711607242752 n