โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

39913101 1865983320160104 1171212168297709568 n