โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กิจกรรม "ฟื้นฟูความรู้ สู่หมอหมู่บ้าน"

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4

40002191 1868448726580230 6781639612470132736 n