โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย "กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย 
"กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

แผนดนไหว 24.8.61 ๑๘๐๙๑๘ 0178