โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

332766