โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและลานจอดรถศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสท์เกต

IMG 7441