พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 9169