นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกแห่ง

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกแห่ง

43599456 1927416997350069 3145426214122946560 o