เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินการกวาดถนนโดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่นเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ และดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินการกวาดถนนโดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่นเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ และดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์

43548816 1927630690662033 5107450434092531712 n