ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669)

ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669)

43754162 1928288233929612 4068216103925448704 n