เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรม อาทิ เก็บกวาดขยะ ตัดตันไม้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณเทศบาลเสาธงหิน

44026568 1929785537113215 5606702762633986048 o