เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม.ลงพื้นที่แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อ

 เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม.ลงพื้นที่แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคในเขตเทศบาลเสาธงหิน

44863305 1952544201504015 3246442002383896576 o