งานป้องกันฯ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกพื้นที่

เพื่อรักษาระบบป้องกันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน และมีความอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลกลุ่มงานป้องกันฯ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกพื้นที่

46249115 1980060008752434 5707291261778526208 n