กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตร การทำเดคูพาจ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปี 2562

เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตร การทำเดคูพาจ

ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯ

46223121 1980297852061983 1559320694657908736 o