เทศบาลตำบลเสาธงหิน และ อสม. ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ออกเยี่ยมบ้าน มอบของยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

 

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหินและ อสม.

ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ออกเยี่ยมบ้าน มอบของยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ในวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2561

 46508784 1987596571332111 4355070144922255360 n