เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย "กิจกรรมที่ 1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"

 เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย

"กิจกรรมที่ 1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"

มีการบรรยายความรู้เรื่อง พ.ร.บคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.จราจร เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจร

รวมไปถึงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

และพิธีปล่อยขบวนรถ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %เพื่อรณรงค์

ให้ประชาชน พนักงานเทศบาล ฯลฯ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

46730512 1995826677175767 6729119481064325120 n