อบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหินอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

(หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคปฏิบัติ

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

48428969 2033571270067974 177486096123297792 n