การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

อำเภอบางใหญ่และเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ได้ร่วมปฎิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน

แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

49395814 2062504397174661 8897993968868917248 n