พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ไข่สดปลอดภัย ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ไข่สดปลอดภัย

ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

IMG 7811