พิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 3

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 3

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การอบรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

53454888 2149335731824860 1748819281732173824 o