พิธีเปิด - ปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

พิธีเปิด - ปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

53843120 2151036741654759 6687754032561258496 o