โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2562

56599833 2188455474579552 8982779015588741120 n