โครงการเสาธงหินแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการเสาธงหินแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และหมู่ที่ 7 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสายตาผิดปกติ ณ.โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน หมู่ที่ 7

IMG 3156