โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร

เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

และอาสามัครให้สามารถเป็นอีกแรงที่จะช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง

การใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ณ ห้องประชุมชั้น 4

66266678 2357221907702907 8859084266701586432 n