โครงการวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562

นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

67287920 2364182657006832 1839273247196053504 n