โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี

66794481 2369973359761095 2554316354870050816 n