โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุมีความสุข

สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

มีสุขภาพร่างกายและจิตที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน

66846329 2369995193092245 1745085288704638976 n