โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ภูมิคุ้มกันชีวิต)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ภูมิคุ้มกันชีวิต)

โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

มีความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จากปัญหาต่างๆในสังคมปัจจุบัน

ณ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

67135198 2374028899355541 3266439142480805888 n