พิธีปิดโครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

 

"พัฒนาความรู้และความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"
วันที่ 23 กรฏาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมพิธีปิดโครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะ นำหลักธรรมคำสอน

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

67709398 2379229722168792 3138889866603921408 n