โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

 ณ ห้องประชุมชั้น 4

พฒนาการเดก 5862 ๑๙๐๘๐๕ 0136