โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2562

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการ

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

67597986 2405306106227820 1107620599045292032 n