โครงการวันแม่ ประจำปี 2562

โครงการวันแม่ ประจำปี 2562

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชกา

ร่วมโครงการเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4

โครงการวนแม 8862 ๑๙๐๘๐๘ 0083