โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good Taste)

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

(Clean food good Taste)

กิจกรรม " อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน "

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร

ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า เพื่อช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธี

พร้อมเป็นผู้มอบป้าย Clean Food Good Taste และถุงผ้า ลดโลกร้อน 

แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลที่ร่วมโครงการ

นอกจากนั้นยังมี สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมโครงการ

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2020