กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่น 2562

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่น 2562

ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ

และร่วมต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

69315706 2452925548132542 316376508023177216 o

 

IMG 3944