โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย "จำลองสถานการณ์ลอบวางระเบิดสำนักงานเทศบาลตำบลสาธงหิน"

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย

"จำลองสถานการณ์ลอบวางระเบิดสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน"

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 20190906 14412644