โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย "จำลองสถานการณ์ลอบวางระเบิดสำนักงานเทศบาลเสาธงหิน"

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย

"จำลองสถานการณ์ลอบวางระเบิดสำนักงานเทศบาลเสาธงหิน"

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 20190906 14412644