เทศบาลตำบลเสาธงหินมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

มอบของช่วยเหลือแก่ นายไพศาล แดงเสม อยู่บ้านเลขที่ 36/4 ม.แก้วถาวร

หมู่.4 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่

ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อวันก่อน

โดยได้รับ กระเบื้องลอนคู่ 50 แผ่น ยิปซั่ม ไม้ น็อตและตะปู

เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบริเวณตัวบ้าน

ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น

70660211 2486624528095977 8039986531080863744 n